Utbildning

Barnsjukgymnasten kan i samråd med ert företag/versamhet skräddarsy utbildning för just er personal.

Exempelvis

  • Stresshantering.
  • Processledare vid psykosociala arbetsmiljöronder.
  • Ge teoretisk och praktisk utbildning gällande ergonomi till tex vårdpersonal.
  • Föreläsning till skolor gällande kroppen och hjärnans funktion
  • Föreläsning till idrottsföreningar gällande vikten av uppvärmning, nedvarvning och stretch, för barn och ungdomar.
  • Förhindrande av skador vid idrottsutövning.Om skadan sker, vad gör man då?

 

Välkomna att höra av er med de önskemål ni har!