Långvarig Smärtbehandling

03-11-2014

Barnsjukgymnasten kommer att ingå i Multimodal Smärtbehandling inom Region Skånes regi from januari 2015. Patienter f r 18 år med långvarig smärta kan remitteras till teamet från primärvården. I teamet ingår läkare, psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast. Behandlingen pågår under ca 3 månader på Harmonigården, Vellinge kommun, 

Harmonigården är en spaanläggning som kan hyras av privatpersoner. Titta gärna in på wwwharmonigarden.se