Sjukgymnaster byter namn till Fysioterapeuter

06-06-2016

Sveriges Sjukgymnastförbund har beslutat att alla sjukgymnaster ska byta namn från  Sjukgymnaster till Fysioterapeuter.

Vad är det då för skillnad på en Sjukgymnast vs Fysioterapeut? 

Ingen alls, förutom att idag får alla nyutexaminerade befattningen Fysioterapeut.

Däremot kan man köpa befattning Fysioterapeut, vilket jag har valt att inte göra :)