2012-03-06 Äntligen finns en barnsjukgymnast

15-03-2012

Äntligen finns en sjukgymnast, som kan behandla barn och ungdomar! Nu är det lika lätt att hitta Barnsjukgymnast, som det är att hitta en barnläkare!