Konsultationer

Försäkringsbolag, Försäkringskassa, Skola, Barnhälsovård     eller annan vårdinrättning har möjlighet att köpa konsulttjänster av Barnsjukgymnasten.

Barnsjukgymnasten utför motoriska bedömningar och behandlingar på konsultbasis.

Är ni i behov av skadebedömning eller annan motorisk     bedömning kan Barnsjukgymnasten utföra sådan.

Barnsjukgymnasten använder sig av specifika bedömningsinstrument för barn och ungdomar.

Konsultationer på tidigare bedömning sker oberoende av     annan. Barnsjukgymnasten arbetar utifrån teoretisk och     framför allt beprövad erfarenhet av barn och ungdomar         samt den helhetssyn, som krävs för att bedöma och         behandla barn och ungdomar, med skador, sjukdomar         och/eller förvärvad skada.

Målgruppen bemöts utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv                                                       för att uppnå fullständig bedömning.

Offert lämnas efter önskemål.