Förälder

Vet du som förälder inte vart du ska vända dig inom vården? Barnsjukgymnasten erbjuder sjukgymnastik till barn och ungdomar, som specialitet. Sjukgymnastisk kompetens inriktad på barn och ungdomar, med erfarenhet och bemötande utifrån barn- och ungdomsperspektiv.

Är du som vuxen stressad och upplever oklar smärta i kroppen?

Hör av dig till Barnsjukgymnasten. Givetvis behandlas även vuxna!

Är ditt spädbarn inte är lika motoriskt utvecklad som alla andra? Har slapp hållning, sned nacke eller kanske platt bakhuvud?

Känner du som förälder oro över detta? Då kan du vända dig direkt till Barnsjukgymnasten. Barnsjukgymnasten kan ge råd, stöd och behandling. Visar bedömningen på annan skada eller sjukdom, remitterar Barnsjukgymnasten vidare till läkare.
Ring idag för en snabb bedömning!

Har du småbarn som t ex är lite klumpig, motoriskt sen i sin utveckling eller överviktig?

Är du orolig över ditt barns utveckling? På bästa möjligaste sätt kan Barnsjukgymnasten ge råd, stöd och behandling till ditt barn och dig som förälder. Barnsjukgymnasten kan hjälpa till med att öka den fysiska aktiviteten och att träna upp moment, som är svåra i vardagen. Denna behandling löper över tid. Träning ger färdighet, men inga färdigheter syns på en dag!
Ring idag för behandling!

Lider ditt barn av huvudvärk och/eller stress?

Dessa symtom har visat sig öka från tidig ålder.
Barnsjukgymnasten kan behandla dessa tillstånd genom djup och ingående bedömning, angående varför ditt barn har huvudvärk eller upplever stress. Symtomet bör behandlas snarast så att inte tillståndet förankrar sig djupare.
Ring idag för tidsbokning!

 

 

 

 

Har ditt barn ont i knä eller i ryggen?

Tränar ditt barn eller tonåring mycket eller inget alls? Genom att stärka och stabilisera muskler i kroppen, kan ömhet, trötthetskänsla och smärta försvinna. Barnsjukgymnasten behandlar barnet individuellt och utarbetar träningsprogram som t ex kan utövas på idrottslektioner. Hör av dig redan idag så att inte skadan blir värre!

Astma

Kan man vara lika fysiskt aktiv, som alla andra, om man har astma? Ja, det kan man.
Utarbetat individuellt träningsprogram kan hjälpa ditt barn att orka mer. Hör av dig, så att astman och konditionen inte blir ett hinder!

Lungsjukdom eller annan påverkan på andningsorganen.

Barn och ungdomar med lungsjukdomar kan ha svårighet att slemmobilisera. Med andningsgymnastik, råd och stöd, kan välmående öka. Barnsjukgymnasten har lång erfarenhet av barn och ungdomar med svåra lungsjukdomar.   

Har du ett barn med en skada sedan födelsen eller förvärvad skada?

Får ni inte tillgång till sjukgymnastisk behandling? Barnsjukgymnasten har lång erfarenhet av habilitering. Hos Barnsjukgymnasten kan rehabilitering ges upp till habiliterings status.
Kontrakturprofylax, massage och andningsgymnastik kan öka ditt barns välmående och minska spasticitet. 

Är ni i behov av sjukgymnast med erfarenhet, kompetens och bemötande utifrån barn och ungdoms perspektiv?

Hör gärna av dig, så ska Barnsjukgymnasten i bästa möjligaste mån försöka hjälpa till!

 
Lockar Barnsjukgymnastens arbetssätt? Givetvis är även vuxna är välkomna!

(Bedömningar och behandlingar ingår inte under högkostnadsskyddet. Därför gäller full taxa.)

Hembesök kan göras efter överenskommelse och avtal.