Barnsjukgymnasten

Arbetet med barn och ungdomar kräver ett bemötande och   kunskap utifrån barn- och ungdomsperspektiv. När ni väljer att   söka till Barnsjukgymnasten, är detta en självklarhet.

Mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt att vara sjukgymnast       för barn och ungdomar. Först som sjukgymnast på barn- och ungdomshabiliteringen, som vänder sig till barn och ungdomar     med varaktiga funktionshinder och deras familjer. Därefter som sjukgymnast på barnklinik, med behandling och rehabilitering       till barn och ungdomar med akut eller varaktig skada eller     sjukdom.

Att arbeta med barn och ungdomar ger många utmaningar!     Fantasi och engagemang är ett måste, för att få ett barn eller       en ungdom att utföra en viss uppgift. Sammantaget har det gett mig en tung plattform och arbetslivserfarenhet, som är svår att uppnå någon annanstans.

Målet som sjukgymnast är att få kroppen att fungera så bra som möjligt. Kroppen är ett redskap, som ska arbeta utan att förbruka för mycket energi.

Under mina yrkesverksamma år som sjukgymnast, har det blivit tydligt att det saknats sjukgymnast, med inriktning på barn och ungdomar. Sjukgymnastik med kompetens, erfarenhet och bemötande utifrån barn- och ungdomsperspektiv som specialitet, utanför den offentliga vården.

Ovanstående är anledningen till att jag startat min klinik, Barnsjukgymnasten.

För att uppnå en god compliance / följsamhet i behandlingen, bör en god och tillitsfull relation och kommunikation till barnet och dess familj uppnås. Tillsammans diskuterar vi vilka mål behandlingen ska uppnå. Viktigt är att barnet i största möjliga mån ska förstå varför en behandling sker och vara motiverad till den. Att arbeta utifrån familjen, som barnet eller ungdomen har, är ett måste. Att vi alla runt barnet har samma mål, förståelse och insikt runt behandlingen, är oerhört viktigt.
Barn med stora funktionsnedsättningar bör skonas ifrån att utsättas för träning dagligen. Med råd och stöd ska behandling i största möjligaste mån implementeras i vardagen. Därmed är det inte sagt att intensivträningsperioder inte kan ges. Första besöket inleds alltid med en noggrann anamnes och bedömning. Därefter påbörjas behandling.

Barnsjukgymnastens arbetssätt tilltalar övervägande personer, unga som gamla. Givetvis behandlar Barnsjukgymnasten även vuxna. Arbetssättet passar bra, då det generella åldrandet tar     vid, eller vid skada och sjukdom.

Här kan du få ta det i din egen takt! 

Barnsjukgymnasten har bland annat utbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi för sjukgymnaster. Stor erfarenhet av att leda grupper, både för vuxna och barn.  Allt från gympagrupp till Mindfulness. Dessa behandlingar kan även ges individuellt.

Erfarenhet visar att barn och ungdomar med behov av specifik sjukgymnastisk kompetens, har svårt att få sjukgymnastisk behandling. Därför riktar jag mig till alla barn och ungdomar       med familjer, som har behov utav sjukgymnast med kompetens,                                       erfarenhet och bemötande utifrån barn och unga som specialitet.

Det är nu lika lätt att hitta din Barnsjukgymnast, som att hitta en barnläkare  

Behandlingar hos mig ingår inte i högkostnadsskyddet. Därför råder full taxa och min klinik konkurrerar inte, utan är ett kompletterande alternativ till den offentliga våden.

Du kan söka till Barnsjukgymnasten var du än befinner dig;                     Tel 0733-820 622.

Kliniken i Anderslöv har kvällsöppet, men även hembesök kan göras efter överenskommelse och avtal.